måndag 18 juni 2018

Remove by friction.

Nästa skalle i kön är den här.

Inga kommentarer: